Rechtenvrije muziek gebruiken

In multimedia toepassingen zie je dat producenten meer en meer rechtenvrije muziek gebruiken. Er bestaan nogal wat misverstanden omtrent deze term. We geven U hierbij graag wat duidelijkheid.

Waarom rechtenvrije muziek?

In het oude business model met platenfirma’s en dergelijke meer waren componisten traditioneel aangesloten bij een beheersvennootschap. Deze venootschap vertegenwoordigde de componist, stond in voor de inning van zijn auteursrechten en zorgde voor de wettelijk bescherming. In de praktijk betekende dit dat elkeen die muziek van de componist gebruikt of afspeelt in het openbaar hiervoor een vergoeding was verschuldigd. Er was dus nooit sprake van rechtenvrije muziek.

  • Radio- en televisiestations die de muziek op hun zenders lieten horen,
  • Film- en documentaire makers die het gebruikten als achtergrondmuziek of als intro
  • Fuifzalen en DJ’s die de song afspeelden op een feest of in een discotheek.

Telkens wanneer de muziek werd gedraaid diende er betaald te worden aan de beheersvennootschap. Een deel van deze inkomsten werd dan doorgestort naar de componist.

Rechtenvrije muziek gebruiken

Aansluiten bij een beheersvennootschap is niet verplicht. Je bent als componist eigenlijk volledig vrij om je muziek aan te bieden op de wijze die je zelf wilt. Je kan dus gerust zelf bepalen hoe je betaald wilt worden voor je muziek. En je kan zelf kiezen onder welke voorwaarden consumenten de rechtenvrije muziek gebruiken.

Je kan er als componist dus voor opteren om geen vergoeding te vragen voor het herhaalde afspelen van je muziek. Je krijgt een eenmalige vergoeding voor het geven van de gebruikslicentie. Dit wil zeggen dat de gebruiker, mits een eenmalige betaling, de muziek zoveel kan afspelen als hij zelf wil. Er zijn hiervoor nooit geen vergoedingen verschuldigd. We spreken in dit geval van rechtenvrije muziek. De bekendste website in Nederland die dit type van muziek aanbiedt is rechtenvrijemuziek.eu

Met de komst van het internet zijn componisten zich gaan groeperen om zelf hun muziek te verspreiden. Wie interesse geeft om een bepaald muziekstuk te gebruiken betaalt de eenmalige licentie kost en kan de muziek meteen downloaden. De rechtenvrije muziek in diverse multimedia toepassingen gebruiken kan dan zonder verdere betalingen . Denken we aan Youtube-videos, apps, videogames, online en FM radio’s.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*