Wanneer krijg ik thuiszorg?

Door de verschuiving van zorg van de overheid naar gemeentes is veranderd er veel. Voor veel mensen blijft het onduidelijk waar ze in de toekomst zullen moeten aankloppen met als het gaat om verzorging of vergoedingen. Zelfs voor mensen die werkzaam zijn blijft het een heikel onderwerp.

Thuiszorg

De verwachting is dat er veel ontslagen zullen ontvangen door de bezuinigingen. Wanneer je bijvoorbeeld in Veldhoven woont kun je thuiszorg Veldhoven aanvragen bij de gemeente. Via het Wmo-loket  kun je kijken wat de mogelijkheden zijn. De uiteindelijke beslissing voor een budget ligt dus bij je gemeente. Deze regelt dat er iemand bij je thuis komt, of je krijgt een persoonsgebonden budget waarmee je bijvoorbeeld Zuidzorg in dienst kan nemen. Belangrijk is dat dit alleen geld voor tijdelijke regelingen.

De zorg die u krijgt van vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) is bijvoorbeeld zorg na een beroerte of hartinfarct of psychische problemen waar ouderdom aan ten grondslag ligt. Dit blijft centraal geregeld middels een AWBZ-indicatie.

Langdurige zorg vanaf 2015

In de langdurige zorg gaan een aantal aspecten veranderen. Dit gaat in vanaf 2015 en kent inmiddels goedkeuring door De Tweede Kamer.  In de langdurige zorg is het de bedoeling dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Deels moet dit worden opgevangen door familie of kennissen in de directe omgeving. De gemeente moet aansluitende hulp of ondersteuning bieden via bijvoorbeeld begeleiding van mantelzorg of een huishoudelijke hulp.

In de toekomst wordt daarom de Wet langdurige zorg(WLZ) geïntroduceerd. Deze moet precies duidelijk maken wie op welke zorg recht heeft. De speerpunten van de wet zijn:

  • Recht op zorg: Wie heeft wanneer recht op welke zorg?
  • Zorgpakket: De zorgpakketten zijn compleet, ook inclusief verblijf, begeleiding, mobiliteit ect.
  • Zorg in een instelling of zorg thuis: Is de keuze voor zorg thuis verantwoord? Daarnaast mogen deze kosten niet hoger zijn dan opname in een instelling.
  • Zorgplan: Zorgaanbieders moeten verplicht met iedere client spreken, en de bevindingen in een zorgplan vastleggen.
  • Scherpere eisen pgb en vpt: Deze verscherpte eisen gelden alleen voor thuiszorg. Dit helpt bij de verantwoording van thuiszorg.
  • Woningaanpassing: Regelingen m.b.t. aanpassingen van de woning.

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*