Kindertherapie: verschillende type therapie

Kindertherapie is een vorm van behandeling waarbij therapeutische gesprekken en interacties tussen een therapeut en een kind of gezin betrokken zijn. Het kan kinderen en gezinnen helpen problemen te begrijpen en op te lossen, gedrag te veranderen en positieve veranderingen in hun leven aan te brengen. Er zijn verschillende soorten Kindertherapie met verschillende benaderingen, technieken en interventies. Soms kan een combinatie van verschillende benaderingen van psychotherapie nuttig zijn. In sommige gevallen kan een combinatie van medicatie met psychotherapie effectiever zijn.

 

De verschillende soorten Kindertherapie:

  • Cognitieve gedragstherapie (CGT) helpt bij het verbeteren van de gemoedstoestand, angst en gedrag van een kind door verwarde of vervormde denkpatronen te onderzoeken. CGT-therapeuten leren kinderen dat gedachten gevoelens en stemmingen veroorzaken die het gedrag kunnen beïnvloeden. Tijdens CGT leert een kind schadelijke denkpatronen te identificeren. De therapeut helpt het kind dan om dit denken te vervangen door gedachten die leiden tot meer gepaste gevoelens en gedrag. Onderzoek toont aan dat CBT effectief kan zijn bij de behandeling van verschillende aandoeningen, waaronder depressie en angst. Gespecialiseerde vormen van CGT zijn ook ontwikkeld om kinderen te helpen omgaan met traumatische ervaringen.
  • Dialectische gedragstherapie (DBT) kan worden gebruikt voor de behandeling van oudere adolescenten met chronische suïcidale gevoelens / gedachten, zich bezighouden met opzettelijk zelfbeschadigend gedrag of borderline persoonlijkheidsstoornis. DBT benadrukt het nemen van verantwoordelijkheid voor iemands problemen en helpt de persoon onderzoeken hoe ze omgaan met conflicten en intense negatieve emoties. Dit omvat vaak een combinatie van groeps- en individuele sessies.
  • Gezinstherapie richt zich op het helpen van het gezin op een meer positieve en constructieve manier door patronen van communicatie te verkennen en ondersteuning en educatie te bieden. Gezinstherapiesessies kunnen het kind of de adolescent omvatten, samen met ouders, broers en zussen en grootouders. Paartherapie is een specifiek type gezinstherapie die zich richt op de communicatie en interacties van een paar (bijvoorbeeld ouders die huwelijksproblemen hebben).
  • Groepstherapie is een vorm van psychotherapie waarbij meerdere patiënten worden aangestuurd door een of meer therapeuten. Het gebruikt de kracht van groepsdynamica en interacties tussen peers om het begrip van psychische aandoeningen te vergroten en / of sociale vaardigheden te verbeteren. Er zijn veel verschillende soorten groepstherapie (bijvoorbeeld psychodynamische, sociale vaardigheden, drugsmisbruik, multi-familie, ouderondersteuning, enz.).
  • Interpersoonlijke therapie (IPT) is een korte behandeling die specifiek is ontwikkeld en getest op depressie, maar ook wordt gebruikt voor de behandeling van verschillende andere klinische aandoeningen. IPT-therapeuten richten zich op de manier waarop interpersoonlijke gebeurtenissen de emotionele toestand van een individu beïnvloeden. Individuele problemen worden in interpersoonlijke termen geformuleerd en vervolgens worden problematische relaties aangepakt.
  • Speel therapie omvat het gebruik van speelgoed, blokken, poppen, poppen, tekeningen en spelletjes om het kind te helpen gevoelens te herkennen, te identificeren en te verwoorden. De psychotherapeut observeert hoe het kind speelmaterialen gebruikt en identificeert thema’s of patronen om de problemen van het kind te begrijpen. Door een combinatie van praten en spelen heeft het kind de gelegenheid om hun conflicten, gevoelens en gedrag beter te begrijpen en te beheren.
  • Psychodynamische psychotherapie benadrukt het begrijpen van de problemen die het gedrag, de gedachten en de gevoelens van een kind beïnvloeden en beïnvloeden. Het kan helpen de typische gedragspatronen, verdedigingen en reacties van een kind op innerlijke conflicten en worstelingen te identificeren. Psychoanalyse is een gespecialiseerde, intensievere vorm van psychodynamische psychotherapie die meestal meerdere sessies per week omvat.

Psychodynamische psychotherapieën zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het gedrag en de gevoelens van een kind zullen verbeteren zodra de innerlijke worstelingen aan het licht komen.

Psychotherapie is geen snelle oplossing of een eenvoudig antwoord. Het is een complex en rijk proces dat na verloop van tijd de symptomen kan verminderen, inzichten kan verschaffen en het functioneren en de kwaliteit van leven van een kind of adolescent kan verbeteren.

Soms kan een combinatie van verschillende benaderingen van psychotherapie nuttig zijn. In sommige gevallen kan een combinatie van medicatie en psychotherapie het meest effectief zijn. Kinder- en jeugdpsychiaters zijn getraind in verschillende vormen van psychotherapie en kunnen, indien geïndiceerd, deze vormen van behandeling combineren met medicijnen om de emotionele en / of gedragsproblemen van het kind of de adolescent te helpen verlichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*