Wat is een collectieve zorgverzekering?

Collectieve zorgverzekering
Onder collectieve zorgverzekering verstaan we de zorgverzekeringen die afgesloten werden voor een groep mensen in plaats van voor een individu (individuele zorgverzekering). Deze kunnen afgesloten worden door bijvoorbeeld een werkgever voor zijn werknemers maar ook door een vereniging voor zijn leden. Er wordt dus door de verzekeringsnemer (werkgever of vereniging) één globale polis afgesloten met meerdere verzekerden.

Verschil tussen collectieve zorgverzekering en individuele zorgverzekering
Wanneer een collectieve zorgverzekering wordt afgesloten houdt dit in dat de premies en modaliteiten voor alle verzekerden gelijk zijn. Meestal gaat het in een collectieve verzekering om een basispakket. In een individuele verzekering daarentegen kan de verzekerde zelf kiezen om bepaalde risico’s al dan niet in de polis te laten opnemen.
De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden zowel collectieve als individuele zorgverzekeringen aan en bieden voor beide dezelfde service.

Kostprijs
Normaliter is de premie voor een collectieve zorgverzekering lager dan voor een individuele. Hiervoor kunnen twee oorzaken gevonden worden.
Doordat de verzekeringsnemer van een collectieve zorgverzekering een groep mensen wil laten verzekeren in plaats van een individu kan over het algemeen bij de verstrekker van de verzekering een voordeliger prijs bedongen worden, de verstrekker is immers zeker van meerdere verzekerden wat zijn portefeuille ten goede komt.
Bovendien kan een lagere premie ook verklaart worden door het feit dat het veelal enkel om een basisverzekering gaat en een individu doorgaans meerdere bijkomende risico’s laat verzekeren.

Opteren voor een collectieve zorgverzekering?
De keuze hierin ligt volledig bij jou. Wanneer je van mening bent dat de aangeboden verzekering voor jou voldoende is dan ben je doorgaans voor een goede prijs verzekert. Zijn er bepaalde omstandigheden waardoor de verzekering niet aan je behoeftes voldoet, dan opteer je beter voor een individuele zorgverzekering. Ga ook eens na of het mogelijk is om aan de collectieve verzekering die je aangeboden wordt uit te breiden naar jouw noden. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden immers de mogelijkheid aan om de collectieve polis aan te passen, dit uiteraard met bijkomende kosten en eventueel ook bijkomende voorwaarden.

Informeer jezelf
Laat je vooraleer een keuze te maken tussen beide goed informeren over de kostprijs, voorwaarden en modaliteiten. Je werkgever of verantwoordelijke kan je hieraan helpen. Alleen op die manier kan je een welafgewogen keuze maken die aangepast is aan jouw specifieke situatie. Beide mogelijkheden hebben voor- en nadelen maar weet dat een collectieve zorgverzekering geen verplichting is. Je werkgever of verantwoordelijke van je vereniging kan je dit vrijblijvend aanbieden maar kan je niet tot intekenen verplichten. Bekijk hier meer informatie over zorgverzekeringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*