Beschermingsbewind regelen bij dementie

In Nederland zijn op dit moment ongeveer kwart miljoen mensen met de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. De verwachting is dat dit aantal door de toename van het aantal ouderen de komende jaren met zeker 40 procent zal toenemen. Wanneer men aan deze ziekte lijdt wordt men wordt de patiënt in de regel opgenomen in een verpleeghuis en door de rechter wilsonbekwaam verklaard.

Wilsonbekwaamheid wat betekent dit?

Wilsonbekwaam is een juridische term en betekent dat men niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen. Dit betekent ook dat men niet in staat is om besluiten te nemen over de eigen financiële situatie. In zo’n situatie moet er vertegenwoordiger aangesteld worden die het financiële beheer overneemt. Omdat het een belangrijke maatregel is moet dit door de kantonrechter worden uitgesproken. De rechter wijst een bewindvoerder aan die de geldzaken van de dementerende gaat beheren. Een bewindvoerder heeft de plicht om al het mogelijke te doen voor de betrokkene. De kans is klein dat hij van zijn positie misbruik maakt want hij moet een boekhouding voeren en elk jaar een financieel verslag opstellen en dit naar de rechter sturen. De rechter controleert de bewindvoerder of hij zijn werk goed heeft gedaan.

Beschermingsbewind aanvragen

Meestal wordt het beschermingsbewind aangevraagd door partner of kinderen. Een familielid kan naar voren treden als bewindvoerder, maar het is ook mogelijk dat men hiervoor een externe professionele bewindvoerder aantrekt. De familie kan beschermingsbewind aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank in het arrondissement waar de betrokken woont. Het is vaak handiger als men eerst kiest voor een professionele bewindvoerder, die vervolgens namens de familie de aanvraag bij de rechter indient. Het voordeel om te kiezen voor een externe bewindvoerder is niet alleen de grotere kennis op het gebied van sociaal-juridische regelgeving, ook voorkomt dit vaak conflicten in de familie. Het familielid dat ook bewindvoerder is kan te maken krijgen met tegenstrijdige belangen. Hierdoor kunnen zich conflicten in familiaire sfeer voordoen.

Taken van de bewindvoerder

De bewindvoerder draagt de zorg voor alle geldzaken, bezittingen en goederen van de onderbewindgestelde. De bewindvoerder moet alle financiële transacties vastleggen in een deugdelijke boekhouding. Elk jaar dient hij hiervan een financieel verslag te maken dat door de rechter wordt gecontroleerd.

De professionele bewindvoerder

Steeds vaker kiest men een professionele bewindvoerder. De regelgeving wordt steeds complexer en om het beschermingsbewind goed uit te kunnen voeren is een professionele bewindvoerder steeds vaker nodig. Hoe kies je een deskundige en betrouwbare bewindvoerder? De eerste stap is om te kijken of de bewindvoerder is aangesloten bij een beroepsvereniging. De beroepsvereniging stelt eisen aan de kwaliteit en de betrouwbaarheid van de aangesloten leden. De leden van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders moeten een bewijs van goed gedrag overleggen en men kijkt of men beschikt over de gewenste diploma en ervaring. Ook dienen zij allerlei cursussen te volgen zodat het kennisniveau op peil blijft. Is de betrokkene woonachtig in Arnhem of een Nijmegen dan is de Money Managers de meest voor de hand liggende optie. Als professionele bewindvoerders beschikken zij over een ruime ervaring en hebben zich gespecialiseerd in beschermingsbewind.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*