Octrooibureau

Leg je idee vast via een octrooibureau

Wanneer je een echte uitvinder of een succesvolle wetenschapper bent, dan zal je met zekerheid vroeger of later op een idee stuiten dat flink vernieuwend is. Je wilt dan niet dat iemand anders daarmee aan de haal gaat. Om dat te voorkomen schakel je een octrooibureau in. Door je idee vast te leggen kan je namelijk aanspraak maken op rechten die anders voor jou niet geldend zijn. Het is daarom altijd belangrijk om een bureau naar de plannen te laten kijken.

Octrooiaanvraag goed geregeld via octrooiburea

Het verkrijgen van een patent of octrooi is niet zomaar even geregeld. Er zullen vele onderzoeken en tussenstappen aan vooraf gaan. Zo moet bekeken worden of het idee echt origineel is en in welke mate jij hier aanspraak op maakt. Het kan daarom soms wel enige tijd duren, tot wel meerdere jaren, voordat een idee daadwerkelijk vastgelegd ligt. Dit noemt men het nieuwheidsonderzoek. Om het proces goed te begeleiden is een bureau dat zich hierin heeft gespecialiseerd vaak de beste partner. Zij begeleiden je dan door het gehele proces.

Verdiensten van een octrooibureau

Met het vastleggen van jouw idee sta je pas aan het begin. Daarna breekt de tijd van geld verdienen pas aan. Dat kan je bijvoorbeeld doen door licenties te verkopen aan derde partijen. Ook voor dit soort zaken is begeleiding van een octrooibureau vaak gewenst. Bijvoorbeeld om investeerders te vinden die jou kunnen helpen met de marketing van jouw idee of uitvinding. Hiervoor is vaak een eerste investering nodig die je later kan terugverdienen. Een bureau kan hierbij helpen.

De meest bizarre functie ooit op een telefoon

Twintig jaar geleden hadden we ons niet voor kunnen stellen dat iedereen met een telefoon in zijn zak zou lopen. Laat staan dat we ooit dachten, dat het toestel foto’s en video’s op HD-kwaliteit zou kunnen maken. Inmiddels zijn we hieraan gewend. Changhong, van origine een televisiefabrikant, vond dit echter nog niet ver genoeg gaan. Zij gaven hun toestel, de H2, een wel heel bizarre functie mee. Lees verder De meest bizarre functie ooit op een telefoon

Je Professioneel onderscheiden als interim manager

Als interimmanager is het niet zo easy om je te onderscheiden van alle andere die zich interimmanager noemen. Als je je wilt onderscheiden zijn er enkele dingen die je in het oog moet houden.

De 9 dingen die ik ga behandelen en u zou moeten weten als professioneel interimmanager:

1. Ook bij weinig opdrachten kan je nog aan de bak komen

2. Belangrijk om je als interim te specialiseren als het moeilijk gaat

3. Je diversifiëren in betere tijden

4. De opdracht goed analyseren

5. Weinig voorkennis? Skip de opdracht

6. Weerstand is voor een interim heel normaal

7. Eerdere afspraken mogen ongedaan worden gemaakt

8. Elke klus vraag een andere leiderschapsstijl

9. Hoe je de opdracht moet overdragen

Slechte tijden?

Een paar jaar geleden was er een gigantische hoeveelheid werk voor interim managers. Je kon hoge prijzen per uur vragen en je had de kans om je in vele vakgebieden te ontplooien en de uitdaging aan te gaan. Zelfs de overheid huurde interims voor een legio verschillende opdrachten. Tegenwoordig is dat niet meer zo, de overheid heeft zijn eigen interim-teams en plaatsen mensen daarvandaan op de plek waar ze dat goed dunkt op dat moment.

Toch kan je ook in deze tijd prima aan de bak komen, hoe? Boven het maaiveld uitkomen natuurlijk.

Specialiseer jezelf als interim op een vakgebied in economisch moeilijke tijden

Als er weinig werk is zal je opdrachten moeten vinden op gebied waar jij verstand van hebt. Organisaties hebben bij weinig werk, en dus veel beschikbare interims het voor het kiezen en kiezen dus graag iemand die al ervaring heeft op zijn of haar vakgebied dat direct aansluit bij de branche waarin dat gebied werkzaam is.  Het is zelfs zo dat bepaalde, specifieke skills in tijden van recessie meer worden gevraagd dan vroeger. Een financiële manager wordt deze dagen overspoeld met aanvragen, vele bedrijven zien in dat hun positie, niet gunstig of in het uiterste geval onhoudbaar is en schakelen daar een financieel manager voor in. Algemeen managers daarentegen heeft het bedrijfsleven bijna niet meer nodig, bedrijven zoeken iemand om een specifiek probleem op te lossen.

Diversifieer in betere tijden

Als het beter gaat geldt natuurlijk het tegenovergestelde. Bedrijven hebben minder specifieke problemen en zoeken bijvoorbeeld interims met een bredere ervaring en skillset. Probeer in deze tijden je vaardigheden uit te breiden. In hoe meer vakgebieden je als interim hebt gewerkt, hoe beter je algemene positie is. Worden tijden dan weer slechter heb je meer kans op goede projecten omdat je meer specifieke kennis heb opgedaan in deze periode. Daarnaast geldt dat een interim met een bredere horizon kan altijd meer verdienen dan zijn interim collega met een minder brede horizon.

Opdracht analyse is het halve werk

Heb je eenmaal een opdracht binnengehaald als interim dan is het zaak deze heel goed te bestuderen. Wees sceptisch en neem niks aan.  Werk volgens de ANNA methode, altijd navragen nooit aannemen. De situatie binnen het bedrijf is nooit zoals je is verteld in de opdrachtomschrijving! Degene waar jij voor in de plaats komt is namelijk weg omdat hij het niet zo goed deed.  De opdrachtomschrijving is dus geschreven door zijn meerdere die niet tevreden over hem was. Jij als interim zult dus goed moeten analyseren wat er allemaal gaande was en hoe je dat wilt gaan aanpakken.

Geen voorkennis? Dan moet je wel heel snel van begrip zijn.

De eerste paar dagen wennen is er niet bij voor een interim manager, Vanaf de eerste dag moet je vol gas aan de bak. Snel van begrip en inzicht in de bedrijfsprocessen zijn kernwoorden bij dit onderwerp. Een gedeelte van de vaardigheden zal je zelf moeten bezitten de rest is vaak bedrijfsgebonden en vraagt wat aanpassingsvermogen.

Kennis kan je opdelen in 3 gedeelten, kennis van de sector, materie en kennis van het bedrijf. Als interim hoef je echt niet alles te weten, vaak heb je een directiesecretaresse die je heel snel wegwijs kan maken in de bedrijfsstructuur en –cultuur. Gebruik deze mensen, mensen met een keypositie, mensen die veel andere mensen uit het bedrijf tegenkomen en veel weten over dingen die er spelen. Voor kennis van de sector kun je je gewoon inlezen, en als je vaker in de branche hebt gewerkt kan het je helpen je kennis weer op peil te brengen of zelfs te vergroten.

Tegenstribbelende mensen?

Je komt voor sommige mensen altijd op het verkeerde moment. Dingen lopen niet goed, anders was je ook niet ingehuurd, en dat betekend vaak weerstand. Er zijn altijd mensen die al lang bij een bedrijf werken, of niet, en hart hebben voor de zaak. Dit soort mensen hebben vaak bezwaren bij het omgooien van bedrijfsprocessen en –culturen, koester deze mensen. Vaak hebben ze diepgaande inzichten in wat er werkelijk speelt. Ga ze in ieder geval geen weerstand bieden, deze mensen hebben een grotere invloed op het geheel dan je denkt.

Er zijn ook angsten van mensen die bang zijn dat ze worden ontslagen, ze weten dat ze niet goed genoeg zijn en voelen de bui al hangen. Probeer deze mensen hun werkattitude en vaardigheden onder ogen te brengen en vertel ze wat er aan schort, zodat ze een beeld krijgen van hun functioneren an sich. Laat ze in de spiegel kijken en zorg er zo voor dat ze er vrede mee krijgen. Lukt dit niet dan moet je het proces zo eenvoudig en snel mogelijk afwerken zonder daarbij de mensen onnodig op de tenen te trappen, ontslag is de beste optie.

Leiderschapsstijlen

Elk slag mensen heeft zijn eigen aanpak nodig. Hoger opgeleide mensen kun je over het algemeen taken delegeren en ze laten rapporteren aan het einde van een bepaalde periode. De periode verschilt per opdracht. Wat lager opgeleide mensen hebben over het algemeen een duidelijkere structuur en planning nodig. Vertel deze mensen wat en hoe ze het moeten doen en wanneer het af moet zijn. Vergeet niet, Jij bent de interim en hebt het voor het zeggen. Als interim draag je de eindverantwoordelijkheid.

De opdracht overdragen

Als het project klaar is zijn er altijd nog losse eindjes die een follow-up kunnen gebruiken. Verantwoord deze dingen in een rapport en/of debrief een opvolger mondeling. Voor de continuïteit van goed leiderschap is het overdragen zeer belangrijk. Een opvolger moet kunnen zien wat jij als interim gedaan hebt en waarom, hij zal dan beter in staat zijn om het bedrijf naar een nog hoger plan te tillen!

Studiekeuze maken na je HAVO of VWO

Tegen het eind van de middelbare school tijd moet je gaan bepalen wat je verder zou willen gaan studeren. Ongeveer 20 procent van de jongeren die klaar zijn met de middelbare school kiezen ervoor om meteen te gaan werken, de andere 80 procent gaat studeren. Een studiekeuze maken is ontzettend moeilijk, helemaal omdat je op de middelbare school nog zo ontzettend jong bent. In dit artikel worden een aantal tips gegeven die je wellicht kunnen helpen bij het maken van een juiste studiekeuze.

Bepalen studiekeuze

Een veelvoorkomend probleem bij schoolverlaters is dat zij bang zijn een verkeerde studiekeuze te maken. Soms omdat ze nog niet weten wat het aanbod aan studies is, maar soms ook omdat ze nog niet helemaal zeker weten waar hun interesses liggen. Wil je bijvoorbeeld gaan voor een opleiding commercieel medewerker buitendienst of wil je psychologie gaan studeren? Dit ligt natuurlijk ver uit elkaar, het is daarom belangrijk dat je eerst weet waar je goed in bent.

Interesses

De kans dat je de juiste keuze maakt is afhankelijk van je interesses. Ervaring leert dat er minder kans is op uitval wanneer je iets kiest wat je leuk vindt. Dit klinkt misschien vanzelfsprekend, maar het is echt zo. Denk goed na over je eigen interesses en wat je leuk vindt, want hier ben je waarschijnlijk het beste in. Daarnaast is het belangrijk om je kansen af te wegen en te kijken waar je daadwerkelijk een salaris mee kunt verdienen. Wees eerlijk tegenover jezelf en beschrijf overal de voor- en nadelen van.

Decaan

Op iedere middelbare school is een decaan aanwezig. De decaan is de persoon die je kan helpen met het vinden van een studie die bij je past. De decaan is op de hoogte van verschillende opleidingen en kan je veel informatie geven over verschillende studies en scholen. De decaan is ook op de hoogte van bepaalde eisen die een school of studie kan stellen aan een toelating.

Omgeving

Kijk in je omgeving of er mensen zijn die interessante banen hebben. Kijk naar je familie, ouders van vrienden en andere bekenden. Wanneer je weet dat iemand iets doet wat je zelf interessant vindt kun je vragen of je misschien een dagje mee mag lopen. Zo kun je oriënteren of het werkveld iets is wat bij je past.

De mythe van het juiste antwoord

Wie een vraag stelt verwacht een antwoord. Zo simpel is het. Maar of dat antwoord afdoende kan zijn hangt af van welke vraag gesteld wordt.

Natuurwetenschap

Bij natuurwetenschappelijke vragen is de kans op een afdoende antwoord het grootst, aangezien de fysieke wereld tot op zekere hoogte betrouwbaarder of voorspelbaarder is dan de sociale wereld. Ook al bestaat er bijvoorbeeld geen absolute zekerheid over de afstand van de aarde naar de maan of over de ouderdom van een opgegraven skelet, over de meeste eigenschappen van onze fysieke wereld zijn we het in grote lijnen wel met elkaar eens. In de natuurwetenschappen is het dus mogelijk om het juiste antwoord te vinden.

Menselijk gedrag

Bij vragen over het menselijk gedrag ligt dit anders. De oorzaken van het menselijk gedrag zijn zo complex dat we vaak alleen maar kunnen vermoeden waarom mensen zich zus of zo gedragen. Daar komt nog bij dat het ons niet koud laat hoe het menselijk gedrag verklaard wordt. We hechten er aan dat zulke verklaringen – bijvoorbeeld voor een stijging van de werkeloosheid of voor de oorzaken van kindermishandeling – in overeenstemming zijn met onze eigen opvattingen. In discussies over menselijk gedrag brengen we namelijk altijd onze eigen normen en waarden mee en verzetten we ons vaak tegen standpunten die hiermee in strijd zijn.

Omdat het menselijk gedrag zo complex en controversieel is, leveren onze vragen hierover geen zekere maar slechts waarschijnlijke kennis op. Als we bijvoorbeeld over alle bewijzen beschikten dat lichaamsbeweging heilzame effecten heeft op onze geestelijke gezondheid, dan nog zouden we geen absolute zekerheid over die effecten hebben. In de gedragswetenschappen is het dus vaker niet dan wel mogelijk om het juiste antwoord te vinden.

Het juiste antwoord?

Ongeacht welke vragen gesteld worden, kritisch denken heb je vooral nodig bij brandende kwesties waarover weldenkende mensen van mening verschillen. Deze kwesties zijn juist daarom zo interessant omdat er verschillende standpunten mogelijk zijn die allemaal met goede argumenten te verdedigen zijn.

Bij maatschappelijke kwesties zul je zelden een standpunt tegenkomen waarvan je kunt zeggen: ‘Dit is het enige juiste standpunt in deze kwestie.’ Als dat namelijk het geval was, zouden weldenkende mensen niet over maatschappelijke kwesties debatteren.
Ook zul je bij maatschappelijke kwesties nooit het enig juiste antwoord vinden. Het is belangrijk om, afhankelijk van de aard van het probleem en de informatie die voorhanden is, naar een zo goed mogelijk antwoord te zoeken. Er komt namelijk een moment waarop je een standpunt moet innemen, ook al ben je nog niet helemaal zeker van je zaak. Bovendien is er vaak onvoldoende tijd en gelegenheid om alle feiten boven tafel te krijgen die je voor jouw standpunt nodig hebt. Als iemand over pijn op de borst klaagt en vraagt of jij hem naar het ziekenhuis wilt brengen, is het toch ook niet verstandig om eerst alle juiste vragen te stellen!