Het paleo dieet: dieet of lifestyle?

Het paleo dieet! Een nieuwe hype misschien? In ieder geval hoef je maar een willekeurig tijdschrift of website te openen en artikelen over het paleo dieet komen te voorschijn. Diëten komen en gaan, denk bijvoorbeeld aan het Sonja Bakker dieet, een Dr. Frank dieet, een detox dieet of een crash dieet. Allemaal hebben ze in ieder geval gemeen dat het lastig is om het vol te houden. Maar is dat wel altijd zo? Is een dieet wel altijd lastig om vol te houden? Wat is er nu mooier dan tijdens het afvallen het idee te hebben dat je niet aan het diëten bent? In dit artikel een paar feiten over paleo! Paleo is namelijk geen echt dieet!

Paleo is echt anders!

De naam van het dieet doet misschien suggereren dat we het hier met een echt dieet hebben te doen. Maar niks is minder waar! Het paleo dieet is een complete lifestyle. Niks geen ingewikkelde regels waar je je maar een paar weken consequent aan kunt houden. Nee, met paleo start je een compleet nieuwe manier van leven. In het begin misschien wat gek, doordat je met richtlijnen te maken krijgt die je misschien niet helemaal bekend zijn, maar het hoeft zeker niet lastig te zijn. Het paleo dieet zie ik dus niet als dieet, maar als lifestyle. Een andere manier van leven die je natuurlijk wél helpt om jouw ideale gewicht te behalen!

Wat houdt het paleo dieet dan in?

Wie met het paleo dieet start, moet één ding goed onthouden. De belangrijkste richtlijn voor het paleo dieet is ‘eten zoals mensen in de oertijd ook aten’! Paleo is afkomstig van het woord paleolithicum, een ander woord eigenlijk voor de oertijd. Een tijd waarin mensen volledig zelfvoorzienend leefden met producten die voor handen waren in de natuur. Dat betekent ook dat ze toen producten aten waar geen toegevoegde stoffen in verwerkt zaten. Geen antibiotica of toegevoegde geur- en smaakstoffen. Pure voeding! Tegenwoordig kunnen we op iedere hoek van de straat in een willekeurige supermarkt voedsel kopen met van allerlei rotzooi erin verwerkt. De aanhangers van het paleo dieet hoeven deze stofjes niet en mijden dat in hun voeding.

Wat mag ik dan wel eten met paleo?

Er blijft genoeg over wat je wel mag eten bij dit ‘dieet’. Denk bijvoorbeeld aan onbewerkt biologisch vlees, groenten, fruit, noten en zaden en verschillende soorten vetten. Er zijn volop mogelijkheden om met paleo te variëren en te komen tot voeding die voor jou ideaal is. Daarnaast zijn er ook verschillende paleo receptenboeken op de markt die het jou gemakkelijk kunnen maken om een geschikte maaltijd op tafel te zetten die ‘paleo proof’ is. Het 101 paleo receptenboek bijvoorbeeld is een ideaal boek om recepten uit te halen om een goede paleo start te maken. Daarnaast is er ook een boek op de markt waarin paleo recepten worden beschreven die binnen 15 minuten op tafel gezet kunnen worden. Ook voor de drukke huisvrouw of man die veel werkt en behoefte heeft aan een snelle maaltijd zijn er dus volop mogelijkheden.

Paleo toetjes en snack recepten

Tot slot wil ik nog even benadrukken dat het volgen van het paleo dieet absoluut geen vervelende verplichting hoeft te zijn. Ik wil hierbij het paleo toetjes en snack recepten kookboek van Mitchel van Duuren even als voorbeeld nemen. Hierin staan een heleboel heerlijke recepten van snacks, tussendoortjes en toetjes, die gezond en volledig verantwoord zijn volgens de paleo richtlijnen. Leuk om te maken en bovenal lekker en gezond!

Start vandaag nog een nieuwe lifestyle en begin met paleo!

 

De Germaanse wereld

De Noordelijke grensgebieden van het Romeinse rijk werden in de vierde en vijfde eeuw n.C. steeds kwetsbaarder voor aanvallen van buitenaf, met name door Germaanse stammen. Het jaar 406, waarin de Romeinen de Rijngrens moesten opgeven, geldt traditioneel als het jaar waarin definitief een einde kwam aan de Romeinse heerschappij in de Nederlanden. De terugtrekking van de Romeinen had tot gevolg dat in de gebieden langs de Rijngrens ook de Romeinse cultuur voor een groot deel verdween en vervangen werd door de Germaanse cultuur. De samenleving veranderde.

De Germaanse samenleving

De Germaanse samenleving had het karakter van een primitieve landbouwmaatschappij. Het land was verdeeld in gouwen met aan het hoofd een voorzitter van het gerecht en een vertegenwoordiger van de koning. Vanaf de zesde eeuw waren beide functies meestal verenigd in een persoon. In de derde eeuw had een aantal kleine Germaanse stammen zich aaneen gesloten tot grotere groepen. Geleidelijk gingen zich twee groeperingen duidelijk aftekenen: de Saksen en de Franken. Daarnaast wisten de Friezen zich in het noorden te handhaven.

Germaanse Koning en standen

De Germaanse koninkrijken, met het daarbij behorende koningschap, kunnen niet vergeleken worden met instituten van dezelfde naam in onze eigen tijd. Het Germaanse koninkrijk was niet bestendig, noch in tijd, noch in plaats. De koningen werden gekozen door een volksvergadering, een bijeenkomst van de vrije weerbare mannen. Soms was het koningschap voorbehouden aan leden van een bepaalde familie, maar bestond desalniettemin bij de gratie van het volk. De koning zorgde voornamelijk voor de contacten met de buitenwereld en dat betrof dan zowel de wereld van de goden als die van de mensen. In tijden van oorlog was hij meestal legeraanvoerder, hoewel voor die functie soms ook wel een ander persoon werd uitgekozen. Over interne aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de lokale rechtspraak, had hij niets te zeggen. Die werden door elke gemeenschap zelf geregeld. Sociaal gezien waren de Germaanse volken verdeeld in vier standen: de adel (bij de Franken niet erfelijk), de vrijen, de laten of ‘liten’ (vrijgelaten lijfeigenen) en de lijfeigenen. Alleen de mannen uit de twee hoogste standen hadden het recht om deel te nemen aan de, overigens slechts zelden bijeengeroepen, volksvergaderingen.

De Saksen, de Friezen en de Franken

De Germaanse Saksen bevolkten voornamelijk het oostelijk deel van Nederland. Het centrum van hun rechtsgebied lag echter buiten onze huidige landgrenzen, in het tegenwoordige Duitsland.

De Friezen, van oorsprong kolonisten die van de arme Drentse zandgronden waren weggetrokken, hadden zich eeuwenlang in hun terpengebieden kunnen handhaven. Al in de Romeinse tijd dreven zij op ruime schaal handel. Zij ruilden eigen producten als vee, huiden en wol tegen luxe goederen en soms ook wel tegen geld. De terpenbewoners uit de vierde en vijfde eeuw kenden dan ook een betrekkelijk hoge materiële beschaving in vergelijking met de bewoners van de rest van het land. Zij wisten het door hen bevolkte gebied uit de breiden in zuidelijke richting tot aan de grote rivieren en in de kuststreek zelfs tot aan Vlaanderen. In deze tijd verhandelden zij ook over heel Noordwest Europa het later zo beroemd geworden Friese laken. Het is overigens niet zeker of dit product zo genoemd werd omdat de Friezen het zelf maakten, of omdat ze het in Vlaanderen opkochten.

De Franken, gevestigd ten zuiden van de grote rivieren, maakten zich in de eeuwen na het vertrek ban de Romeinen meester van een groot grondgebied. De Frankische koning Clovis I, uit het huis van de Merovingers, die regeerde van 481-511, verwierf door talrijke oorlogen de heerschappij over heel Gallië, het gebied dat het huidige Frankrijk en Noord Italië omvat. Na zijn dood werd het rijk verdeeld onder zijn vier zonen, die echter geacht werden nauw samen te werken. Theodorik I was koning over het deel waartoe Zuid-Nederland behoorde. Dit werd Austrasie genoemd. Hoewel het onderdeel bleef van het Frankische rijk, kreeg de adel in dit gebied een steeds onafhankelijker positie. Dit gold met name voor het hoofd van de hofhouding, de hofmeier. Vanaf de zevende eeuw oefenden deze machtige ambtenaren, uit de familie van de Karolingers of Pippiniden, de feitelijke heerschappij uit voor de vrijwel machteloze Merovingers.